Skip to content

Category: Alternative

Станко Мадић - Најперспективнији Млади Уметник У 2006. (CD, Album)

8 thoughts on “ Станко Мадић - Најперспективнији Млади Уметник У 2006. (CD, Album)

  1. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је у име ресора на чијем је челу уручио заштитних маски Удружењу приватних домова као помоћ угроженим групама у борби против вируса covid
  2. Катедра: Мехатроника и управљање Ужа научна област: Мехатроника Репрезентативне референце: Aца Mицић, Драган Раденковић: Eлeктрoнски eлeмeнти у мeхaтрoници, Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, (Ниш: Унигрaф X-Copy).
  3. Многи еминентни уметници, кореографи и балетске трупе представили су се фестивалској публици, заинтересованој за нова стремљења у домену игре и покрета.
  4. Немачка компанија МТУ Аеро Енџинс је и пре званичне одлуке да инвестира у Србију, посећивала Машински факултет у Београду и уверила се у врхунска знања наших студената и инжењера, што потврђује да смо по стручности.
  5. ЈН 35/ Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „ЂЕРДАП 2“ - израда тендерског досијеа. ЈН 38/ Израда тендерског досијеа за проширење капацитета Луке .
  6. Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine. Образац Основне информације о биоцидном производу и активној супстанци у том биоцидном производу, прописан Правилником о садржини основних информација о биоцидном производу и.
  7. Универзитет у Београду Студентски трг 1, 11 Београд; лично, Архиви Универзитета у Београду, која се налази на следећој адреси: Универзитет у Београду Студентски трг 1, Београд соба број 1.
  8. © Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje. 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *