Skip to content

Category: Classic Rock

O Jėzau Menančius Tave - Various - Laidotuvių Giesmės (CDr)

8 thoughts on “ O Jėzau Menančius Tave - Various - Laidotuvių Giesmės (CDr)

  1. Gyriaus Tau giesmių giesmes Ir jos pakils ligi dangaus Kad šlovintų Tave ŽODŽIAI, jesdoctchicwhaniltesthapsringgaselbreli.coinfo ŽODŽIAI, jesdoctchicwhaniltesthapsringgaselbreli.coinfo MANO MYLIMASIS O aš esu Jo Mano mylimasis yra mano O aš esu Jo ŽODŽIAI, jesdoctchicwhaniltesthapsringgaselbreli.coinfo ŽODŽIAI, jesdoctchicwhaniltesthapsringgaselbreli.coinfo NEAPSAKOMAS Tu, kurs sukūrei žvaigždes Ir žinai jas vardais Tu, Dieve, toks nuostabus.
  2. Jėzau, Tu Karalius, /Mūsų Viešpats Tu esi,/Esantis čia, tarp mūsų, Tu, -/Mes šlovinam Tave giesmėj!//Mes šlovinam Tave giesmėj. /3x/O, būk čia, Jėzau, Tu - S.
  3. Kaune gyvenanti ir Petrašiūnų parapijos vargonininke dirbanti buvusi mūsų parapijietė Aušra Brasienė išleido pirmąjį savo giesmių kompaktinį albumą JĖZAU, TU – MŪSŲ GYVENIMAS. „Galima sakyti, kad albume – viso mano gyvenimo giesmės, – jos yra sukurtos per 15 pastarųjų metų. Daugelį jų pritaikiau šv.
  4. Rinkinys - LAIDOTUVIŲ GIESMĖS - O JĖZAU, MANO GYNĖJAU. Didžiausia legalios lietuviškos muzikos duomenų bazė.
  5. O, panardink gelmėj savo širdies - Lai tylią raudą ji sielos girdės. O kaip bus maloni kančia, kuri nuves, Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs. Nors ir paliks mane draugai visi, Ir sielon nusileis naktis tamsi, Pro ašaras žibės vilties žvaigždė ir ves, Dieve, arčiau Tavęs, arčiau Tavęs. Kai amžinybė jau laimėta bus.
  6. Pradžia» Giesmės» Bažnyčios giesmės. Jėzau, ateik mano širdin. Įrašė Robertas pi, Jėzau, ateik Mano širdin, Ją visiškai užvaldyki. Mintis, veiksmus, visus jausmus Nuo nuodėmės apvalyki. Pasižymėkite šį puslapį su.
  7. O kelio šito pabaigoj, Išvydau aš tave šviesoj, Į dangų kilo žodis. Aleliūja 3. Po nuodėmių našta sunkia Klumpu po kryžium prieš Tave, O ašaros upeliais veidu srūva. O Jėzau Viešpatie, atleisk. Atgimk širdį, mane prikelk, Kad vėl giedočiau Tėvui Aleliūja Prieg.: Aleliūja, aleliūja.
  8. Net ir mintis apie Tave, o Jėzau, man saldi, bet dar labiau norėčiau aš. būt prie Tavęs arti. 2. Nei širdimi, nei liežuviu, nei atmintim, protu. gražesnio vardo nerandu. už tą, kur vertas Tu. 3. O atgailos viltie skaisti, romiųjų džiaugsme Tu, kely parkritusius guodi, keli mus gerumu. 4. Tu – džiaugsmas kiekvienos širdies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *